• Common Grass Yellow Common Grass Yellow
 • Plain Tiger Plain Tiger
 • Common Pierrot Common Pierrot
 • Common Tiger Common Tiger
 • Common Grass Yellow Common Grass Yellow
 • Small Blue Small Blue
 • Common Crow Common Crow
 • Common Crow Common Crow
 • Common Tiger Common Tiger
 • Butterfly Butterfly
 • Common Pierrot Common Pierrot
 • Painted Lady Painted Lady
 • Angled Castor Angled Castor
 • Common Grass Yellow Common Grass Yellow